Απρίλιος 08 2020 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ”

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού. Θα γίνουν επισκευές σε λακκούβες, ρηγματώσεις, τοπικές φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και να επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων με ασφάλεια.

koropoulis

Write a Reply or Comment