Σεπτέμβριος 04 2019 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

koropoulis

Write a Reply or Comment