Ιούνιος 13 2017 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας 2016 του Δήμου Λεβαδέων

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας 2016 του Δήμου Λεβαδέων αρχικού προϋπολογισμού 739.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων με εργασίες:

  • Ασφαλτοστρώσεων
  • Τσιμεντοστρώσεων
  • Κατασκευή πεζοδρομίων
  • Εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού
  • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
  • Κατασκευή τοιχίων αντιστηρίξεων

koropoulis

Write a Reply or Comment