Απρίλιος 16 2020 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ”

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την συντήρηση – βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικού πεδίου τηε ΠΕ Βοιωτίας για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Το εκτιμώμενο μήκος των υπο συντήρηση δρόμων είναι 28 χλμ.

Προϋπολογισμός έργου: 1.100.000,00 €

koropoulis

Write a Reply or Comment