Αύγουστος 31 2016 0Comment

Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας διά μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας

31/08/2016: Καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίνεται η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας διά μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Δ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.

koropoulis

Write a Reply or Comment