Συμπυκνωτές Γαιών

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAG BW 120 AC-30
1
ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAG BW 138 AD
1
BOMAG 174 AD ASPHALT MANAGER (τύμπανο – τύμπανο)
1
ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ CAT CS 76 (λάστιχο – τύμπανο)
1
ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ BOMAG BPR 42/35 D
1