Πιστοποιήσεις

certificates

Η εταιρία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη συμμόρφωση στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών τηρώντας πάντα πιστά τα μέτρα ασφαλείας ορίζοντας μόνιμο υπεύθυνο συντονιστή ασφαλείας.

Η εταιρία μας εφαρμόζει:

  • Το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
  • Το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
  • Το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
  • Το σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012

 

για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

Πεδία Εφαρμογής

  • Ανάληψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων

  • Εμπορία αδρανών υλικών

  • Παραγωγή ασφαλτομίγματος

Στο λατομείο τηρούμε αποκλειστικά όλες τις δεσμεύσεις για την προστασία περιβάλλοντος με ειδικά συστήματα καθαρισμού και διάβροχης και διαθέτουμε στην κατοχή μας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την παραγωγή αδρανών υλικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13242, EN 13139 εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις ακόμα και για τα πιο σύγχρονα έργα.

Επίσης διαθέτουμε πιστοποίηση για την παραγωγή:

  • ασφαλτικών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008

 

Δεσμευόμαστε για την συνεχώς βελτίωση και εναρμόνιση της ποιότητας με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις καθώς και την ταχύτατη, σωστή και ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

logo-ohsas-%ce%b4-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b7%cf%83-%ce%ad%ce%b3%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%bf
iso18001-150x150