Μεταφορικά μηχανήματα

Φορτηγά Ανατρεπόμενα
9
Μπετονιέρες
2
Φορτηγό Επικαθήμενο Ανατροπή
2
Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού
4