Θραύση κοσκίνιση και αποκάλυψη επιφάνειας

WAGON DRILL ATLAS COPCO ROC 860
1
ΣΙΑΓΟΝΟΦΟΡΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ TEREX PEGSON 1165

1
ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΩΝΟΥ METSO GP11

1
ΚΟΣΚΙΝΟ METSO ST 356

1
ΚΙΝΗΤΟ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2
ΚΟΣΚΙΝΟ 4 ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

4