Δραστηριότητες

Τεχνικά Έργα

Η εταιρία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα Συστήματα Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα με την ταυτόχρονη ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού. Διαθέτει πού μεγάλη γκάμα σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και είναι σε θέση να κατασκευάσει πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

welcomebanner

Ενδεικτικά κατασκευάζονται:

  • Έργα οδοποιίας
  • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  • Βιοκλιματικά έργα
  • Κτιριακά έργα
  • Υδραυλικά – Αποχετευτικά έργα
  • Έργα ανάπλασης πόλεων

Δείτε τα έργα μας

Λατομική Δραστηριότητα

Η εταιρία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. ασχολείται με την λατομική δραστηριότητα και συγκεκριμένα με την αποκάλυψη επιφανείας και προσπέλαση λατομείων, την εξόρυξη – φόρτωση και μεταφορά της α’ ύλης καθώς και την επεξεργασία – θραύση με σκοπό την παραγωγή αδρανών υλικών λατομείου έτοιμων για χρήση σε πελάτες όπως τεχνικές εταιρίες, βιομηχανίες σκυροδέματος, βιομηχανίες ασφαλτομίγματος.

Παραγωγή Ασφαλτομίγματος

Η εταιρία μας πλέον δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το εμπόριο ασφαλτομίγματος και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα παραγωγής με δυνατότητα παρασκευής όλων των τύπων ασφαλτομίγματος βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008.