Απρίλιος 01 2016 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης Έργου : Βελτίωση Δημοτικών Οδών Δήμου Θηβαίων 2015

Υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Θηβαίων για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΒΑΙΩΝ 2015» αρχικού προϋπολογισμού 100.914,00 €.

koropoulis

Write a Reply or Comment