Ασφαλτομίγματα

Η εταιρία μας πλέον δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το εμπόριο ασφαλτομίγματος και διαθέτει ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα παραγωγής με δυνατότητα παρασκευής όλων των τύπων ασφαλτομίγματος βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008.