Ολοκληρωμένα Έργα

 • ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

  Οι συνεχείς και αλλεπάλληλες επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί της οδού Αθηνών λόγω κατασκευής δικτύων ακαθάρτων, ομβρίων, ύδρευσης μετά των φρεατίων καθώς και των συνδέσεων των δικτύων αυτών με τα ακίνητα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην ποιότητα της επιφανείας του οδοστρώματος στην οδό Αθηνών, εξ αιτίας της ύπαρξης των συνεχών αποκαταστημένων σκαμμάτων. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο τμήμα της οδού Αθηνών από την οδό Υψηλάντου (πλατεία Λάμπρου Κατσώνη) έως την οδό Βαλαωρίτου, δηλαδή σε μήκος 585 μέτρων περίπου επί της οδού Αθηνών.

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15ΗΣ /11/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρωτοφανή θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017  σε κεντρικές δημοτικές οδούς και κυρίως στην οδό Β. Κοροπούλη και στην στρ. Ν. Ρόκκα. Οι εργασίες αφορούν τις εργασίες που απαιτούνται για την ευστάθεια των υφιστάμενων και υπό κατασκευή πεζοδρομίων λόγω εκτεταμένων υποσκαφών που δημιουργήθηκαν από την πλημμύρα, τοποθέτηση ιστών φωτισμού, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας, και ανακατασκευή πεζοδρομίων.

 • Συντήρηση και επισκευή Οδοποϊίας Νήσου Σαλαμίνας

  Το έργο αφορά την συντήρηση οδών εντός της νήσου Σαλαμίνας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Απόξεση ασφαλτομίγματος 2. Διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος 3. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

 • Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου του Δήμου Λεβαδέων

  Το έργο αφορά την κατασκευή κυκλικού κόμβου (roundabout) συνολικής διαμέτρου (κεντρική νησίδα και κυκλικός διάδρομος) 34μ. με δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων. Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας και Σοφοκλέους, χωροθετείται βόρεια του κέντρου της πόλης της Λιβαδειάς και αποτελεί την μία από τις δύο βόρειες πύλες εισόδου στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης. Η επιλογή κυκλικού κόμβου έγινε κυρίως για αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας του κόμβου και σε συνδυασμό με τους υψηλούς φόρτους που διακινούνται μέσω αυτού, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά.

 • Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας 2016 του Δήμου Λεβαδέων

  Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων με εργασίες: Ασφαλτοστρώσεων Τσιμεντοστρώσεων Κατασκευή πεζοδρομίων Εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας Κατασκευή τοιχίων αντιστηρίξεων

 • Ανάπλαση οδού Κοροπούλη του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

  Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής οδού Β. Κοροπούλη στην πόλη της Μάνδρας Αττικής. Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Διαπλάτυνση πεζοδρομίων Αποξήλωση υφιστάμενης πλακόστρωσης πεζοδρομίων και τοποθέτηση νέων πλακών Φρεζάρισμα της οδού σε όλο το πλάτος και μήκος Διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

 • Συντήρηση οδικού δικτύου για το έτος 2017 Π.Ε. Βοιωτίας

  Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Βοιωτίας εντός του νομού Βοιωτίας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων. 4. Κατασκευή ρείθρων και τραπεζοειδών τάφρων

 • Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυληστήριο έως δεξαμενή Δομβραίνας

  Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 1350 μέτρων που θα συνδέει το ταχιδιυλιστήριο Δομβραίνας με την δεξαμενή αποθήκευσης νερού της Δομβραίνας. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου PE 10 atm τον οποίο κατέχει ήδη ο Δήμος στην ιδιοκτησία του.

 • Βελτίωση Δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2015

  Το έργο χωροθετείται στο Τ.Κ. της Θήβας του Δήμου Θηβαίων εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων.

 • Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοιχτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας

  Το τεχνικό έργο συνίσταται στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου του εφαρμοσμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Θήβας κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα στο τμήμα που έχει επιχωματωθεί από την οδό Εστίας (Ηλέκτρες Πύλες) έως την οδό Τσεβά – Αυλίδος, συνολικού εμβαδού 20.950 τ.μ. Η διαμόρφωση αυτή υπακούει στις αρχές, στους τρόπους και τα υλικά κατασκευής του βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού με στόχο την μείωση της θερμοκρασίας και την ανοδική θερμική άνεση για τους χρήστες της περιοχής παρέμβασης, κατοίκους της Θήβας και τουρίστες επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων εντός και σε επαφή με την περιοχή παρέμβασης, καθώς και με την διατήρηση της λειτουργίας του ρέματος τοπιολογικά και φυσικά προς όφελος των κλιματικών συνθηκών (θερμοκρασίας – […]