Έργα σε Εξέλιξη

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την κατασκευή τμημάτων του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΙΑΡΤΟΣ εντός του Κωπαιδικού πεδίου του Ν. Βοιωτίας όπου υπάρχει μεγάλη καθίζηση σε μήκος 2.500 μ περίπου.

  • Συντήρηση και επισκευή Οδοποϊίας Νήσου Σαλαμίνας

    Το έργο αφορά την συντήρηση οδών εντός της νήσου Σαλαμίνας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Απόξεση ασφαλτομίγματος 2. Διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος 3. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας